Choď na obsah Choď na menu
 


5.séria

 

5*1-Kúzlo pre nájdenie Millie:

Voda zo všetkých morí,

Ješ unikla mi na zemi nájdi ju.

Chod tam kde každý pozná len skazu,

Potom desaťkrát na nich padni ako za starých čias.

 

5*1-Kúzlo na vyvolanie Moribaby:

Voláme čarodejné sily mocné,

Nájdite sídlo Moribaby necitné.

Zamierte k tej Morebabe zlej,

Cez kruté more nás zaveď k nej.

 

5*2-Kúzlo nebojácnosti:

Bez seba, stiesnená, plná strachu,

Panika vo mne veľmi rastie.

Musím to potlačiť

Aby som mohla dýchať,

Strachu ma navždy zbav,

Ten silný strach vo mne navždy strať.

 

5*2-Kuzlo na poznanie citov Phoebe (pre Colea):

Príliv zla na zem útočí,

Večná tma k vstupu do duše.

Moje sily dobre držíme v náručí,

To zlo v nich až zahynie!

 

5*3-Kúzlo na prenesenie do zrkadla:

Slobodu a vlastnú vôľu,

Teraz v zrkadle stratíš.

Moje príkazy plniť budeš,

A nikdy sa nevrátiš.

 

5*3-Kúzlo na zbavenie jedu v tele:Obrazek

Počuj náš hlas, pre tých čo padli,

Znič jed v tele mŕtvom,

Až je v čomkoľvek čo ich bolí.

 

 

5*6-Kúzlo na porazenie Orina:

Marína, Teresa a Lydiel,

Cigánky rodu Nikolajevou,

Stojte teraz pri nás.

Zničte toho démona,

Dnes a v tento čas.

 

5*7-Kúzlo na porazenie démona:

Démon peklo stvorení,

Smrť ťa na popol premení.

 

5*7-Kúzlo na porazenie Barbassa:

Prudence, Patrícia, Pennelope,

Melinda, Astrid, Helena,

Laura a Grace!!!

Halliwellové čarodejnice

stojte teraz pri nás,

zničte démona strachu,

hneď v tento čas.

 

5*7-Vtáčie kúzlo

Tu vtáčika mám,

Kúzlo poznám.

Nech vtáčik tu sa zjaví,

Nech mi radosť veľkú spraví.

 

5*8-Kúzlo na zobratie mocí:

Nech sa večer stretne s nocou,

Zbav ich svojou zázračnou mocou.

Zober im tu skvelú moc,

Priveď mi ju v túto noc!

 

5*8-Kúzlo na porazenie Baccaru z prítomnosti aj budúcnosti:

 

Čierny dym a biely plameň,

Premeň jeho mäso na kameň.

 

5*10-Kúzlo na nájdenie Phoebe (hľadajúce kúzlo):

Jasnozrivé čary, zjavte nám,

V ktorých miestach hľadať mám.

 

5*10-Kúzlo na vyhnanie ducha z tela Phoebe:

 

Spoločne v čase už nikdy viac,

Zlého ducha z tela trias.

5*10-Kúzlo pre záchranu Paige:

Kde jedna prebývať môže,

V iných dušách to silno vrie .

Moc troch zachráň mŕtve telo,

Nech Paige mať pokoj smie.

 

5*11-Kúzlo na zbavenie Phoebeinej moci:

Skôr než pohltí ju zlo pekelné,

Nech zbaví sa svojej sily čarodejnej.

Až Phoebe práve v túto chvíľu,

Zbav ju svojej moci za krátku chvíľu.

 

5*11-Kúzlo pre vyhnanie sily Nexy z Coleovho tela:

Vráť sa do temnôt, tam kde zlo je.

Táto Phoebe nebude tvoja.

Chod preč, už mám svoju moc,

A vezmi zo sebou tu čiernu noc.

 

5*13-Kúzlo na privolanie Šamana:

Z pút sa chceme vymaniť,

Zo zlých kúziel spletených.

Zbav nás kúziel Šamana,

Teraz z temnoty ťa voláme.

 

5*13-Kúzlo pre vrátenie domu, tam kde bol:

Až napraví sa chyba môjho kúzla,

Chcem aby existencia na svoje miesto znovu vkĺzla.

 

5*14-Spacie kúzlo

Teraz vykročme z denného bdenia,

A vráťme sa do hĺb spania.

 

5*15-Kúzlo na vrátenie daru-Jednorožca:

Vezmi to zviera a darcovi ho odnes,

Pre matku a dieťa bol by to smútok.

Zo straty dieťaťa dnes,

Bol by to dlhý smútok.

 

5*17-Kúzlo na opravenie a zašitie svetra:

Osobní prospech-kto sa ho bojí?

Nech je môj sveter znovu ako nový.

5*17-Kúzlo pre nájdenie šťastia:

Aby našli šťastie, financie sa zbláznili,

Zaneste ma riaditeľ aspoň na chvíľu.

Vysielam kúzlo aby našlo šťastie,

Dúfam že to pre mňa nový život veští

 

5*18-Kúzlo na oživenie spomienok:

Až je pravda vyriešená,

A spomienky až zo tmy zabudnú vystúpiť,

A zlobu zaženú.

 

5*19-Kúzlo na premenenie démona na strom:

Ako plynie ročné obdobie,

Tak život sa vždy obnoví.

Až skryjú ho rohy,

Tak daj trest démonovi.

 

5*21-Kúzlo na vyvolanie ducha:

Počuj moje slová, počuj moje steny,

Duch mŕtvy z druhej strany.

Zjav sa prosím predo mnou,

Prekroč priepasť spolu zo mnou.

 

5*21-Kúzlo pravdy:

Pre tých, čo pravdu radi objavujú,

Otvor srdce, tajomstvo nech sa zjaví.

Odteraz nech bude znovu teraz,

Spomienka strať sa teraz!

 

5*21-Kúzlo na zničenie ducha:

Popol-popolom,

Duch,duchom,

V jeho duši

Nech zrazí sa zem.

 

5*21-Kúzlo k privolaniu matiek Halliwellových:

Ja volám vás,

Cez priestor a čas,

Rod žien Halliwellových,

Matky, dcéry

Sestry, kamarátky

Čo prežívate život našej radosti i bolesti.

Príďte medzi nás do domácej svätyne,

Spravte mi život a buďte moje sprievodkyne.

 

6.séria

 

6*1-Kúzlo na zničenie Trok-démona:

Z iných svetov,

Blízkych i vzdialených,

Nech démon dvojhlaví,

Znovu zmizne v nich.

 

6*1-Kúzlo aby si Piper spomenula (Kúzlo ktoré Piper vymazalo pamäť):

Spútane sily a city,

V srdi čarodejnici ukryté,

Pomôž je mučenie prekonať,

Pamäť vráťte jej.

 

Valkíry:

Sú to polo bohyne, ktoré na bytevních poľách vyhľadávajú umierajúce Valkíry . Potom jej dušu vezmú na Valhalu a pripravujú ju na bitvu-upálenie.

 

6*2-Kúzlo aby si Piper spomenula-Nefunkčné:

Kúzlo bolo vyriešené,

Nechaj ho zmiznúť,

Skutočnosť jej vráť do jej pút.

 

6*2-Kúzlo na porazenie Oscara:

Voláme k sebe Halliwellky,

Spojme naše sily,

Zlé kúzlo obrátiť sa môže,

Dáme veci do poriadku,

Zo psa spravíme muža.

 

6*2-Kúzlo aby si Piper spomenula:

Piperino srdce odhalené byť malo,

Čo len Phoebe cítiť môže,

Až k srdcu sa pridá Piperino telo,

Vyhoď z jej duše Valkýrino telo!

 

6*3-Kúzlo na spomenutie si (vrátilo čas):

 

Kúzlo naše obráť čas,

Nech sa pamäť vráti zas,

Všetkým démonom odoláme,

Útoky zla prekonáme.

6*3-Kúzlo na zmiznutie mostu:

Nech sa všetko, čo tu máme,

Hneď rozplynie v dym,

A tento most, čo tu stojí,

Nech už nevidím.

 

6*4-Kúzlo na nahliadnutie do iného sveta:

Nahliadnuť dej do temnej noci,

Ukáž mi ty,

Čo mám v moci.

 

6*4-Kúzlo na zmenu identity:

Po tichu a okamžite,

Nech sa čierne v biele zmení,

My sme oni, kto je viac?

Oni tri už nie sú nič.

 

6*4-Kúzlo na privlastnenie schopností:

Kúzelníci sme teraz my,

Máme ich podoby,

Čarodejné schopnosti,

Nech ich rýchlo opustia.

 

6*4-Kúzlo na vrátenie schopností:

Kúzelníci sme znovu my,

Vráťte nám podoby,

Čarodejné schopností vráťte mi.

 

6*5-Kúzlo na nájdenie Paige:Obrazek

Veď ma tam,

Kde jej krv tiekla,

Nech zachránim Paige z bolesti pekla.

 

6*5-Kúzlo na vyvolanie ducha:

Neznámy duch,

Teba voláme,

Oslobodiť ťa túžime,

Priestor a čas teraz prekroč k nám,

Pre našu pomoc,

Príď rýchlo a sám.

 

 

 

 

 

6*5-Kúzlo na nájdenie stratenej sestry:

Krv mojej krvi voláme ťa,

Krv mojej krvi hľadáme ťa.

 

6*5-Kúzlo na vycítenie-Nefunkčné:

Kúzlo čarodejníc Halliwellových,

Chráň moje sestry pred následkami našej moci.

 

6*6-Kúzlo na ukľudnenie neporiadku:

Nech neporiadok, sa zmení v sen,

Tak ako temná noc prechádza deň.

 

6*7-Kúzlo na vyvolanie Zahna:

Voláme starodávne sily,

Nechaj jeho dušu zachrániť píliť.

 

6*8-žiadne zaklínadlo

6*9-Kúzlo nezraniteľnosti:

Zober sily z môjho osudu,

Všetkým, čo potrebujú,

Obdar tohto hrdinu.

 

6*10-Kúzlo na privolanie Knihy tieňov:

Prastarú volám teraz moc,

V hodina najtajomnejšej na pomoc.

Kniha nech sa zjaví v mieste,

Kde bezpečné ma útočistie.

 

6*10-Kúzlo na cestu do minulosti:

Počuj tento verš

Počuj tieto slová,

V nádeji, ktorú moja myseľ chová,

Pošli ma späť, nech nájdem zase,

Čo prajem si nájsť v mieste a čase.

 

6*10-Kúzlo na návrat schopností:

Moc čarodejníc, nech povstane,

Svoju moc pošli cez nebo.

Čo vzala mi moc nečistá,

Teraz späť ku mne prichádza.

 

6*11-Kúzlo na vyvolanie ducha:

Počuj moje slová,

počuj moje steny,

Duch mŕtvy z druhej strany.

Zjav sa prosím predo mnou,

Prekroč priepasť spolu zo mnou.

 

6*11-Kúzlo na premenenie pendreku v kvetináč:

Zažeň tú zlosť,

Nenávisť stále tú,

Nech ich pendreky teraz rozkvitnú.

 

6*11-Kúzlo na zajatie:

Poď sem k nám a nechaj sa viesť,

 si nás,

Teraz otoč kľúčom,

Sestra moja ťa spúta kľúčom.

 

6*11-Kúzlo na vyvolanie zla:

Nech temná noc obráti zlo ciest

Nech vstúpi zlo do týchto miest.

 

6*11-Kúzlo na očarovanie láskou:

Keď mier a láska z hviezdneho neba,

Na krídlach ti do srdca zoslala mnoho svetla.

 

6*11-Kúzlo na zničenie černokňažníka:

Už je tu čarodejník zbytočný,

Nech je s ním niečo útešní.

 

6*11-Kúzlo na zničenie Slizu:

Spojené trojsilou,

Nech všetky zlé moci trojsilou zahynú.

 

6*12-Kúzlo na vytvorenie dokonalého muža:Obrazek

Nech dokonalý muž sa zjaví,

Čo sa ideálnym javí.

V zdravom tele duch je zdravý,

Pre mňa musí byť ten pravý.

 

6*12-Kúzlo na vytvorenie hostiny:

Piper má deň, krásna novina,

Stôl prestri sa, nech je hostina.

6*13–Kúzlo na vyčistenie Karmi:

Čarodejný oheň,

Nech si kdekoľvek,

Nebeský prúd dobra zjav sa,

Vyčisť Karmu od zloby,

A minulosť čierna teraz navždy zhyň.

 

6*13-Kúzlo na zničenie Roja:

Démoni, ktorí sú okolo nás ako Roji,

Znič toho, z ktorého pochádzajú.

 

6*14-Kúzlo na zničenie jazdca:

Moc troch, volám ťa dnes,

Vráť nám telo,

Obráť rolu,

A skonči ten odporný des!

 

6*15-žiadne zaklínadlo

6*16-Kúzlo na vyvolanie sestry:

Duch sestry,

Volá náš hlas,

Vykroč zo stien a navštív nás.

 

6*17-Kúzlo na prebudenie teenagerskej Phoebe:

Všetky vaše posmešky, budú po zásluhe potrestané.

 

6*17-Kúzlo na spravenie z bývalých spolužiakov opäť teenagerov:

Minulosť je budúcnosť,

A budúcnosť je minulosť.

Spolužiaci, vitajte v najvyššej triede.

 

6*17-Kúzlo na vyvolanie plameňa:

Nech dlhá ilúzia plameňom je,

Teraz vytiahnime ľudí sem.

 

 

6*17-Kúzlo na potrestanie:

Keď rozum a cit neje daný,

Buď jeho skutok potrestaný.

 

6*17-Kúzlo na zmenu tváre:

Chceš mať v tvári nový rys,

Nech ho máš ako pôvabný Chris.

 

6*18-Kúzlo na premenenie späť v škriatka:

Ty, kto chceš byť zase malý,

Zmeň sa späť, nič to není.

Ty, kto našiel si ma tu,

Zmeň sa spať a to tu!!!

 

6*19-Kúzlo na zapálenie kvetov:

Z kvetov nech je Amen,

Nech tam horí plameň.

 

6*19-Kúzlo na vyvolanie Koncila:

Di! Ecce hora! Uxor mea me necabit!

 

6*19-Kúzlo na zmiznutie:

Až príčiny jeho obáv sa zmenia,

Nech zmizne v bielom prachu,

Nech pôjde tam...kde ľudia jedia trávu.

 

6*20-Kúzlo na zničenie Atrixa:

Kto vždy v sľuboch sklamať môže,

Stihne ho trest za jeho hriech.

Nech zmizne tam,

Do horúcich pekiel kde Atrix býva.

Kniha tieňov 7.serie

 

7*1- Svadba Christy a Jeevana:

Ktorý sú tu, aby položili

Základ ich manželstva na zemi.

V prítomnosti posvätného ohňa,

A medzi svojou rodinou a priateľmi.

 

7*1-Kúzlo na vykonanie Hinduistického obradu:

Vignesh variaia varadaia sukhapriyaya,

yakundendutusharahara dhawala, om, sahana vavatu...

Vignesh variaia varadaia sukhapriyaya,

yakundendutusharahara dhawala, om, sahana vavatu...

...a teraz je kruh symbolom,

Zeme, slnka a vesmíru,

Volám na Bohoch, stvoriteľov všetkého,

Aby požehnali tomuto posvätnému zväzku a požehnali ho.

Motivačná sila za božskú,

Sila božskej vášni navždy.

Sila lásky.

 

7*1-Kúzlo ktoré dalo Piper a Lea do poriadku:

Voláme na smrteľníkov na Zemi,

A Bohoch, ktorý nás riadia,

Ale predtým už byť nesmie.

Hľadáme Božiu silu,

Ktorá ich oddelí a oslobodí.

 

7*2-Kúzlo k poslaniu Lady Goodivy zpeť do jej doby, vyslovila Paige (Toto kúzlo bolo vyvolané 2x - po prvé neúčinkovalo, pretože Paige chcela vrátiť len Lady Goodivu, a to bez lorda Dysona – najprv o ňom sestry nevedeli- po druhé zabralo, a obidvaja išli preč:

Zo zeme ďaleko v čase a vesmíru,

Teraz vezmi ich z nášho miesta,

Kto kde býva, musí tam ostať,

Pošlite ich späť do svojej sféry.

 

7*2-Kúzlo k preneseniu lorda Dysona k sestrám:

Hľadáme zlo k oslobodeniu,

Nech zjaví sa nahá žena z 11.storočia.

 

7*2-Kúzlo ktoré poslalo Lady Goodivu a lorda Dysona späť do ich doby:

Doba pre všetko a všetko na miesto,

Nech vráti sa späť s čim sa hnalo v čase a vesmíru.

 

7*3-Kúzlo k privolaniu babičky Penny:Obrazek       

Počuj moje slová, počuj moje steny,

Duch mŕtvy z druhej strany,

Príď k nám a zostaň s nami.

 

7*3-Kúzlo k vyriešeniu súrodeneckej rivality:

Odovzdávam veľkú žiarlivosť do temnej noci,

Nech už medzi sebou nebojujú títo súrodenci.

 

7*3-Mraziace kúzlo:

Nech toto dievča, ktorému teplo je,

Zmraz jej slová, nech ľad pozná ne sebe.

 

7*3-Zvratné kúzlo súrodeneckej rivality:

Navráť z knihy toto kúzlo,

A nahraď, prosím, čo bolo...za to.

 

7*3-Poženhanie Chrisovi:

Volám mimo priestor a čas,

Matriarchy z radu Halliwellovcov,

Matky, sestry, dcéry a priateľov,

Moc našej rodiny bez konca.

 

7*4-Kúzlo k vyvolaniu fontány mladosti:

S týmito obeťami ťa volám,

Bohyňa plodnosti,

Príď sem a ukáž pravdu nám,

Daj nám dar večnej mladosti.

 

7*5-žiadne zaklínadlo

7*6-žiadne zaklínadlo

 

7*7-Zvrátenie ochranného kúzla:

Ukáž mi čo zlo vidí,

Nech prídu sem na svetelnej rýchlosti.

 

7*10-Kúzlo na oslobodenie Zankoua:

Lexonéro bestía. Lexoneró.

 

7*11-Kúzlo na výmenu schopností:

Čo je moje, je teraz tvoje,

Čo je tvoje, je teraz moje,

Vyhadzujem svoj dar zo seba.

Prehoď naše sily,

Zo mňa na teba.

 

7*12-Skušobná a náhodné kúzlo k privolaniu Starších:

Žiadam vás, keď ma počujete,

Môžem vám pomôcť zastaviť Avatary!

Kým mám ten likvidační lektvar.

 

7*13-žiadne zaklínadlo

7*14-Zaklínadlo aby Drake použil svoju démonickú moc:

Temnota v Drakovi zavretá,

Zavri pravdu v objatí.

Nech z Draka vyjde tá večná zloba,

Pošli jeho nečistú dobrotu do hrobu!

 

7*14-Kúzlo na privolanie Černokňažníka:

Černokňažník z temnoty,

Démon strachu,

Volám ťa, zjav sa mi.

 

7*14-Kúzlo na zničenie černokňažníka:

Diablove výbuchy sú nepotrebné,

Silou troch sme vybavené.

 

7*15-Kúzlo na prenesenie k dušám, ktoré zhoreli v kabarete Fantóm:

Osloboď naše duše z ich úkrytu,

Zaveď nás k zatratením prízrakom,

Daj nám čas, nech nájdeme ich žiaľ,

A kvápem nás vráť späť,

Nech môžeme ísť ďalej.

 

7*16-žiadne zaklínadlo

7*17-Vyvolanie Nexusa:

Natúm adanecral,

danain tanlanok.

 

7*17-Kúzlo na zahnanie Nexusa:

Som svet sveta,

Ktorému sa nechce postaviť a vyriekať.

Vráť sa tam, odkiaľ si prišiel,

Poznaj len smútok a bolesť nech ťa zmieta.

 

7*18-žiadne zaklínadlo

7*19-Kúzlo na výmenu duší:

Ekatým lous,

íkat a demrahceno,

edartmeht won.

 

7*19-Rituál k navráteniu duší:

Prameň vlasov pomôž nám vyhrať,

Sestre dušu späť vrátiť,

Démona nemilosrdného vyhnať,

Zlej čarodejnice plány skaziť.

 

7*20-Kúzlo na poznanie toho, čo Wyatta trápi/lo:

 

Pomôž tejto matke dozvedieť sa,

Čo sa deje v nutrí jej malého chlapca.

Skrze jeho nemaj reč,

Nech na nás prehovorí jeho vnútorní Wyatt.

 

7*20-Kúzlo na navrátenie medvedíka k dobru:

 

Diabolská slučka buď už konečne odkrytá,

Odnes prekliatie na miesta ďaleké.

 

7*20-Navrátenie Wyatta do jeho doby:

Syn z budúcnosti,

Syn z minulosti,

Videl znovu, čo sa stalo.

Vráť ho späť do svojej doby,

Hneď čo odídem,

Daj všetko späť do svojej podoby.

 

7*21-žiadne zaklínadlo

7*22-Kúzlo na premenenie Zankoua na zviera:

Niečo je v našom dome zlé,

Sprav z neho prasa zlé.

 

7*22-Kúzlo na vrátenie Zankouovi ľudskú tvár:

Kúzlo ihneď zvráť,

Do mojej podoby ma vráť.

 

7*22-Kúzlo na presvedčenie Knihy tieňov, že im stále môže veriť:

Moci troch sloboda patrí.

Moci troch sloboda patrí.

Moci troch sloboda patrí.

 

7*22-Kúzlo k vyvolaniu Nexusa:

Natúm adanecral,

danain tanlanok,

dayain tay layok.

 

7*22-Kúzlo na zničenie Zankoua a zahnanie Nexusa:

Za starých čias sa táto moc zrodila,

Aby všetko mala,

Ale nikdy nevládla.

Hneď sa strať bez zľutovania,

Pre túto moc tu už miesto nie je,

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

To fakt...?

(Neznáme..., 29. 4. 2015 15:38)

Chcem sa spýtať,tieto kúzla naozaj fungujú???